Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

දැක්ම

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර අවශ්‍යතා හා ඉල්ලුම සැලකිල්ලට ගනිමින් ප්‍රමිතිකරණයෙහි සියළු පාර්ශ්වකරුවන් සමග සබඳතා වර්ධනය කරගනිමින්, ආර්ථිකයෙහි සියළු අංශවල ප්‍රමිති මගින් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවන අතර කර්මාන්ත හා වාණිජ්‍යය ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රමිතිකරණය හා තත්ත්ව පාලනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

මෙහෙවර

ව්‍යුහයන්, පාරිභෝගික භාණ්ඩ, නිෂ්පාදිත, ද්‍රව්‍ය, පිළිවෙත් හා මෙහෙයුම් වලට අදාලව ජාතික හා ජාත්‍යන්තර පදනමින් ප්‍රමිති සකස් කිරීම
කාලීන භාවිතයට යෝග්‍ය වන පරිදි එම ප්‍රමිති සංශෝධනය කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
එවැනි ප්‍රමිති යොදාගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම
ප්‍රජාව තුළ ප්‍රමිති ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ
ප්‍රමිති සුසංගත කිරීම මගින් වෙළඳ බාධක ඉවත් කිරීම.

ගුණත්ව ප්‍රතිපත්ති

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව ජාතික ප්‍රමිති සකස් කිරීමේදී ආයතනයේ ආයතනික අරමුණු සාක්ෂාත් කරගනු පිණිස හැකි උපරිමයෙන් ක්‍රියා කිරීමටත්, අඛණ්ඩ පදනමින් සිය අංශයෙහි කාර්යයන් වැඩි දියුණු කිරීමට මග පාදනු පිණිස ප්‍රමිතිකරණ අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයෙහි හැකියා වර්ධනය කරන අතරම සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය අත්පත් කර ගැනීමටත්, නිෂ්පාදන හා සේවාවල ජාත්‍යන්තර තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට හා පාරිභෝගිකයන්ට ප්‍රතිලාභ සහතික කිරීමටත් ප්‍රමිතිකරණ අංශය කැප වී සිටී.

ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්මික හා වෙළඳ අංශවල භාවිතා කිරීම පිණිස නිෂ්පාදන හා සේවාවන් සඳහා ජාතික ප්‍රමිති සකස් කිරීමේ වගකීම විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතිකරණ අංශය වෙත පැවරී ඇත. විවිධ කාණ්ඩවල අවශ්‍යතා ඉටු වන පරිදි බහු විෂය ක්ෂේත්‍රමය ආකාරයෙන් ප්‍රමිති සකස් කිරීමට පහසුකම් සැලසීම පිණිස මෙම අංශය කෘෂිකර්ම, ආහාර, රසායනික හා රූපලාවන්‍ය නිෂ්පදන මෙන්ම රෙදිපිලි හා ඇඟළුම් යන උප අංශවලින් සමන්විත වේ.

ද්‍රව්‍ය හෝ නිෂ්පාදන සඳහා වන පිරිවිතර අනුව ජාතික ප්‍රමිති සැකසීම වෙනස් වි හැකිය. එකම කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සඳහා නිර්දේශිත පිළිවෙත් සපයන පිළිගත් සංග්‍රහ හෝ මාර්ගෝප‍දේශ, පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම හා පාරිභාෂික පාඨමාලා, හැකි සෑම විටම, ප්‍රතිත්තියක් ලෙස, ජාතික ප්‍රමිති, ජාත්‍යන්තර අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන ලෙස සකස් කිරීම පිණිස විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතිකරණ අංශය ISO සහ ASTM වැනි ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති ආදේශ කිරීම හා සොයා බැලීම සිදු කරයි.

කමිටු මගින් ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයක් ලෙස අදාල සියළු පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡාව හා සම්මුතිය තුලින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති සකස් කරනු ලැබේ. නිෂ්පාදකයන්, පාරිභෝගිකයන් / භාවිතා කරන්නන්, විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්, රා.නො.ස., පර්යේෂණ සංවිධාන, රාජ්‍ය ආයතන හා ස්වාධීන කාර්මික සංවිධාන නියෝජනය කරන විවිධ විශේෂඥ කණ්ඩායම්වල අදහස් විමසීම තුලින් මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ.

 

ආංශික කමිටු නමින් හැඳින්වෙන ප්‍රමිති සකස් කිරීමේ කටයුතුවලදී උපදෙස් හා මගපෙන්වීම ලබා දීම සඳහා වන තාක්ෂණික කමිටු මගින් විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතිකරණ අංශයට සහාය සැපයෙන අතර ප්‍රමිතිකරණයෙහි මූලධර්ම හා පටිපාටීන්ට අදාල කරුණු සම්බන්ධයෙන් ලේකම් කාර්යභාරය ඉටු කිරීම හා තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම සිදු කරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ වෘත්තීයමය සුදුසුකම් ලත් කාර්ය මණඩලය විසින් මෙම කමිටු කළමනාකරණය කරනු ලැබේ. රට තුළ ලබා ගත හැකි දැනුම හා පළපුරුද්ද ප්‍රමිති සකස් කිරීමට යොමු කිරීම හරහා විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතිකරණ අංශය සම්බන්ධීකරණ ආයතනයක භූමිකාව ඉටු කරයි.

ප්‍රමිති සකස් කිරීමේ ව්‍යාපෘති තෝරාගැනීමේදී, නියමෙන අවශ්‍යතා හා අභ්‍යන්තර හා බාහිර වෙළඳාම සඳහා පහසුකම් සපයන සහ පාරිභෝගිකයන් හා කර්මාන්ත සඳහා යහපත් ප්‍රතිඵල සුරක්ෂිත කිරිමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය සහිතව ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදනවල ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී බව වැඩිදියුණු කරන ප්‍රමිතිවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ.

නිෂ්පාදිත ද්‍රව්‍ය, ක්‍රියාවලීන් හා පිළිවෙත්වලට අදාලව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති 1400 ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් දැනට පවතී. ද්‍රව්‍ය, ක්‍රියාවලී හා තාක්ෂණයේ නව ප්‍රවණතාවලට අනුකූලව බොහෝ ප්‍රමිති සංශෝධනය කරනු ලැබ ඇත. පනත් හා නියේග මගින් අනිවාර්ය කළහොත් හැර අදාල පාර්ශ්ව විසින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ස්වේච්ඡාවෙන් ආදේශ කරගැනීම අපේක්ෂා කෙ‍රේ.

2009 දී ඉන්දීය ප්‍රමිති කාර්යාංශය විසින් විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතිකරණ අශය වෙත ISO 9001 : 2008 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතික ප්‍රදානය කර ලද අතර එය මෙම අංශයේ ක්‍රියාවලියෙහි බරපතල ස්වභාවය පෙන්නුම් කරන සලකුණකි.ප්‍රමිති සැකසීම

 

ඇමතීම් විස්තර:
අධ්‍යක්ෂ (විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතිකරණ අංශය)
දුරකථනය : +94 112 672614
ෆැක්ස් : + 94 112 672614
ඊ මේල් : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ඉංජි‍නේරු ප්‍රමිති සැකසීමේ අංශය

ඉංජිනේරු ප්‍රමිතිකරණ අංශය විසින් සකස් කෙරෙන ජාතික ඉංජිනේරු ප්‍රමිති කමිටු ක්‍රියාවලියක් හා පාරි‍භෝගිකයන්, නිෂ්පාදකයන්, භාවිතා කරන්නන්, රජයේ ආයතන හා ස්වාධීන කාර්මික සංවිධාන නියෝජනය කරන සියළු අදාල පාර්ශ්වයන්ගේ ස්වේච්ඡා සහභාගිත්වය ඇතිව සාමූහික ප්‍රයත්නයක් ලෙස අදහස් විමසීමේ ක්‍රියාවලියක් හරහා සකස් කරනු ලැබේ.

මෙම ප්‍රමිතිකරණ ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජාතික ආර්ථිකයට උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා හැකි වඩාත්ම යහපත් ආකාරයෙන් හැකි සියළුම විශේෂඥ දැනුම රැස්කර ගැනිමේ අරමුණ ඇතිව මෙම කටයුතුවලදී ආයතනයට උපදෙස් හා මගපෙන්වීම සැපයීම සඳහා ආයතනය තාක්ෂණික කමිටු පත් කරයි.

ජාතික ප්‍රමිති, තාක්ෂණය, වාණිජ්‍යය හා වෙළඳ සහ පරිපාලනය යන ක්ෂේත්‍රවල භාවිතය සඳහා වූ සමායෝජිත විසඳුම් නියේජනය කරන අතර එමගින් පහත සඳහන් කරුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
භාණ්ඩ හා ‍‍සේවා හුවමාරුවේදී මිනිස් ශ්‍රමය, ද්‍රව්‍ය, ශක්තිය හා අනෙකුත් සම්පත් අනුව සමස්ත ආර්ථිකය
භාණ්ඩ හා සේවාවන්හි ප්‍රමාණවත් හා ස්ථිර ගුණාත්මක බව හරහා පාරිභෝගිකයාට ප්‍රතිලාභ සුරක්ෂිත කිරීම
ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍යය හා ජීවිත ආරක්ෂාව සහ
අදාළ සියළු පාර්ශ්වයන් අතර ප්‍රකාශන හා සන්නිවේදන මාධ්‍යයක් සැපයීම

මෙම ප්‍රමිති, ද්‍රව්‍ය හෝ නිෂ්පාදන සඳහා පිරිවිතර විය හැකිය. ඒවා යම් කාර්මික ක්ෂේත්‍රයක් සඳහා නිර්දේශිත පිළිවෙත් ලබා දෙන අනිවාර්ය ලෙස ලිඛිත පිළිවෙත් සංග්‍රහයන් හෝ මාර්ගෝපදේශ විය හැකිය. නොඑසේ නම් ඒවා පරීක්ෂණ ක්‍රම, පාරිභාෂික යෙදුම් හෝ වෙනත් යම් ආකාරයක ප්‍රමිතිකරණයක් ප්‍රකාශය කරන දේ විය හැකිය.

ප්‍රමිති සැකසීමේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයෙහි ප්‍රතිපත්තිය වනුයේ ප්‍රායෝගිකව හැකිතාක් දුරට ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති හා පිළිවෙත් වලට අනුකූල වීමයි. මේ සඳහා හැකි සෑම අවස්ථාවකම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ලෙස ආදේශ කරගනු ලැබේ.
ප්‍රමිති සකස් කිරීමේ ව්‍යාපෘති තෝරා ගැනීමේදී, අභ්‍යන්තර හා බාහිර වෙළඳාම සඳහා පහසුකම් සපයන සහ පාරිභෝගික ප්‍රතිලාභ සුරක්ෂිත කිරීමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය සහිතව ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනවල ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී බව වැඩි දියුණු කිරීමට හේතුවන ප්‍රමිතිවලට ප්‍රමුඛතාව දෙනු ලැබේ.

දැනට නිෂ්පාදන, පාරිභෝගික භාණ්ඩ, ද්‍රව්‍ය, ක්‍රියාවලී හා පිළිවෙත් වලට අදාල ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති 1400 ක් පමණ ඇත. ද්‍රව්‍ය, ක්‍රියාවලී හා ශිල්පීය ක්‍රම වල නව ප්‍රවණතාවන්ට ගැලපෙන අයුරින් ඒවායින් බොහොමයක් සංශෝධනය කරනු ලැබ ඇත. එබඳු සංශෝධනයක්, සංශෝධනය සිදු කළ වර්ෂය ද සමග දක්වා ඇත. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතන පනතෙහි විධිවිධාන යටතේ හේ වෙනත් පනත් හා නියෝග වල ප්‍රමිති වලට නිශ්චිත සමුද්දේශයන් මගින් අනිවාර්ය කරනු ලැබ තිබේ නම් හැර ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති අදාළ පාර්ශ්ව මගින් ස්වේච්ඡාවෙන් ආදේශ කරගනු ලැබීම අපේක්ෂා කෙරේ.

ආංශික කමිටු

ශ්‍රී.ලං.ප්‍ර.ආ. ට උපදෙස් දීමට හා ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයෙහි උපදේශක සභාව, පුළුල් විෂය ක්ෂේත්‍රයෙන් ආවරණය කරමින් ආංශික කමිටු පත් කරයි. දැනට ක්‍රියාත්මක ආංශික කමිටු පහත දක්වා ඇත. ප්‍රමිති සැකසීම

විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු අංශය

ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉංජිනේරු ශිල්පය පිළිබඳ ආංශික කමිටුව‍
විදුලි උපකරණ හා උපාංග පිළිබඳ ආංශික කමිටුව
විදුලි කම්බි හා සන්නායක පිළිබඳ ආංශික කමිටුව
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විද්යුත් තාක්ෂණික කමිටුව
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ආංශික කමිටුව
විදුලි උපකරණ හා උපාංග පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
විදුලි මෝටර පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
අකුණු ආරක්ෂක පද්ධති පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශය

ද්‍රව්‍ය, යාන්ත්‍රික පද්ධති හා නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු ශිල්පය පිළිබඳ ආංශික කමිටුව
ලිහිසි කර්මාන්තය පිළිබඳ තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව
දම්වැල් ඈඳුම් වැට ව්‍යුහ / ව්‍යුහමය වානේ පිලිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
ප්ලාස්ටික් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
ඇළුමිනියම් අච්චුවේ හැඩ ගැස්වීම පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
ගැල්වනයිස් වානේ බට හා උපාංග පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
වානේ පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම

සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය

 ගොඩනැගීම් හා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ආංශික කමිටුව
 සම්පීඩිත ස්ථායීකරණය තහවුරු කරන ලද පස් කුට්ටි පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
 අපද්‍රව්‍ය රැස් කරන ටැංකිවල ප්‍රමිතිය සංශෝධනය පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම (2 වැනි කොටස)
 සිමෙන්ති ප්‍රමිති සංශෝධනය කිරීම පිළිබද ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
 ජීවවායු පද්ධති සැලසුම් කිරීම හා ඉදිකිරීම සඳහා පිළිවෙත් සංග්‍රහය පිළිබඳ තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව
 බිම්උළු අලවන මිශ්‍රණ (ග්‍රවුට්) සහ හුණු බදාම සඳහා පිරිවිතර පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
 කොන්ක්‍රීට් හා හුණු බදාම සඳහා සියුම් ගල් කැබලි සඳහා පිරිවිතර
 යුරෝ කේත සඳහා ජාතික ඇමුණුම පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
 කැටායනික තෛ‍ලෝදයට හරවන ලද ඇස්ෆොල්ට් සඳහා වන පිරිවිතර පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම
 අතුරන කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම

• නිෂ්පාදකයන්, පාරිභෝගිකයන්, ස්වාධීන පර්යේෂණ හා පරීක්ෂණ සංවිධාන අතරින් බඳවා ගන්නා ලද අදාල ක්ෂේත්‍රවල විශේෂඥයන්ගෙන් හා පුද්ගලික විශේෂඥයන්ගෙන් මෙම ආංශික කමිටු සකස් වේ. මෙලෙස ආංශික කමිටුවක්, අදාල සංවිධාන වලින් නම් කරන ලද සාමාජිකයන්ගෙන් මෙන්ම පුද්ගල මට්ටමින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන්ගෙන් ද සමන්විත වේ. ආංශික කමිටුවල අදහස් විමසීම මගින් ශ්‍රී.ල.ප්‍ර.ආ. ට නිශ්චිත ප්‍රමිතිකරණ ව්‍යාපෘති වල කටයුතු කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් පත් කිරීමට හැකියාව ඇත. එබඳු ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් අදාල ආංශික කමිටුවට වාර්තා කරයි.

• ආංශික කමිටුවල සභාපතිවරුන් පත් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී.ලං.ප්‍ර.ආ. හි උපදේශක සභාව විසිනි. මෙම කමිටු මාස දෙකකට වරක් හෝ අවශ්‍ය වේ නම් ඊටත් වැඩි වාර ගණනක් රැස් වේ. කමිටුවක රැස්වීම් සාමාන්‍යයෙන් කමිටු සාමාජිකයන්ට පමණක් විවෘතව පවතී. විශේෂ කාර්යයන් සදහා පිටස්තර පුද්ගලයන්ගෙන් සහභාගි වීම පිණිස ලැබෙන ඉල්ලීම් ප්‍රථමයෙන් ශ්‍රී.ලං.ප්‍ර.ආ. වෙත යොමු කළ යුතු අතර එම ආයතනය ආංශික කමිටු සභාපති සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව ආරාධනයක් නිකුත් කරනු ඇත.

සෑම ප්‍රමිතිකරණ ව්‍යාපෘතියක්ම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයෙහි ඉංජිනේරු ප්‍රමිතිකරණ අංශයේ ප්‍රමිති ඉංජිනේරුවරයෙකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලැබේ. විෂයයෙහි ස්වභාවය හා සංකීර්ණ බව, දත්ත හා ආශ්‍රෙය ලිය කියවිලි ලබාගත හැකි බව, අනෙකුත් අදාළ ප්‍රමිති හා තොරතුරු යන කරුණු මත පදනම්ව, යොදා ගන්නා විකල්ප ක්‍රියාපටිපාටීන් ගණනාවක්ද පවතී. එසේ අනුගමනය කෙරෙන විකල්ප පටිපාටීන් ගැලීම් සටහනක දක්වා ඇත.

ඇමතීම් විස්තර :
අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු ප්‍රමිති අංශය)
Tel: + 94 112 672612
දුරකථනය : + 94112672612

ඊමේල් : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

පුවත් සහ සිද්ධීන්

  • 1
  • 2
New Sri Lanka Standards Catalogue This content is only available in English    The new  Sri Lanka Standards Catalogue has been published and is available for sale at the SL... Read more
National Quality Awards-2015 This content is only available in English    Congratulations to award winners ! National Quality Awards-2015WINNERS Service - Large Cate... Read more

© ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි
17 වික්ටෝරියා ස්ථානය, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08.

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය