Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

ඉතිහාසය

1964
ජාතික ප්‍රමිති ආයතනය ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම පිණිස හා ඒ හා සම්බන්ධ හා ඊට ආනුෂංගික කටයුතු සම්පාදනය කිරීම පිණිස පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය (BCS) ස්ථාපනය කිරීම.
1965

ජාතික ප්‍රමිති ආයතනයෙහි මෙහෙයුම් ආරම්භ වීම. ප්‍රථම උපදේශක සභාවේ සාමාජිකයන් වූයේ  බී. ඩී. රම්පාල මහතා (සභාපති) හා ආර්. ජී. ද එස්. වෙත්තමුණි මහතා (අධ්‍යක්ෂ)  සමඟ කාර්යමණ්ඩලය පත් වූ ප්‍රථම හා එකම සාමාජිකයා ලෙස එහි ලේකම් ධූරයෙහි කටයුතු කළ හරිස්චන්ද්‍ර විජේතුංග මහතාය. එවකට සිටි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයාගේ සහභාගිත්වයෙන්, උපදේශක සභාවේ ප්‍රථම රැස්වීම කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේදී පවත්වන ලදී. මෙම කාලසීමාවේදී කාර්යාංශය ක්‍රියාත්මක වූයේ ලංකා තුනීලෑලි සංස්ථා පරිශ්‍රයෙහි  පිහිටි එහි කාර්යාලයේ සිට ය. විදුලි ඉංජිනේරු, යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු, සිවිල් ඉංජිනේරු, කෘෂිකර්ම හා රසායනික ද්‍රව්‍ය  සහ මෙට්‍රික් ක්‍රමයට හැරවීම යන අංශවලට කමිටු පත් කිරීම.

1966

ප්‍රමිති සකස් කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ප්‍රථම ප්‍රමිති නිලධාරීන් වශයෙන් ජී. එම්. එස්. ද සිල්වා සහ ඩග්ලස් පණ්ඩිත යන මහත්වරුන් බඳවා ගැනීම.  එවකට පැවති කර්මාන්ත හා ධීවර කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා ගන්නා ලද ඉන්දියානු හා වෙනත් විවිධ ප්‍රමිති වල මූලාරම්භක එකතුවකින්, කොළඹ වජිර පාරේ පිහිටි කාර්යාංශ පරිශ්‍රයෙහි පුස්තකාල ස්ථාපනය කිරීම. පුස්තකාලයේ මූලික කාර්යභාරය වූයේ ප්‍රමිති සකස් කිරීම සඳහා සහායක සේවා ලබා දීමයි.

බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් ප්‍රදානය කරන ලද සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රමිති කට්ටලයකින් පවත්නා එකතුවට අතිරේකයක් සැපයීමත ආයතනයේ කටයුතු සංවිධානය කිරීමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය සහිතව ල.ප්‍ර.කා. හි (BCS) සේවය කිරීම පිණිස කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයෙන් ආචාර්ය ආර්. සී. ද සිල්වා මහතාව අනුයුක්ත කිරීම.
1967

ප්‍රථම ලංකා ප්‍රමිතිය, CS : 1 ප්‍රාථමික කෝෂ A5 ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම. ප්‍රමිතියෙහි පිට කවරය සඳහා තෝරා ගන්නා ලද්දේ අළු වර්ණයයි.

1969
ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ (ISO) සාමාජිකයෙකු ලෙස ල.ප්‍ර.කා. ඇතුළත් කර ගැනීම. වෙනත් ජාතික ප්‍රමිති ආයතන වල ජාතික ප්‍රමිති ආශ්‍රෙය එකතුවක් ස්ථාපනය කිරීම.
1970
  • ල.ප්‍ර.කා. කොළඹ 7 ධර්මපාල මාවතේ අංක 53 දරන ස්ථානයේ පිහිටි වඩා ඉඩකඩ සහිත පරිශ්‍රයකට ගෙන යාම
  • ප්‍රථම වරට ජා.ප්‍ර.ස. (ISO) හා ල.ප්‍ර.කා. (BCS) විසින් සහගාමීව උත්සවාකාරයෙන් සමරන ලද ලෝක ප්‍රමිති දිනය හා සම්පාතව ල.ප්‍ර.කා. හි නිල ප්‍රකාශනය වන ‍ප්‍රමිති පුවත් (Standards News) ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
  • තාක්ෂණික කමිටු දෙකක සහභාගි වන සාමාජිකයෙකු ලෙස සහ තාක්ෂණික කමිටු දහයක නිරීක්ෂණ සාමාජිකයෙකු ලෙස ල.ප්‍ර.කා., ජා.ප්‍ර.ස. හි ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගි වීම.
  • ප්‍රමිති සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරික්ෂණ, රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේදී, නාගරික රස පරීක්ෂකගේ රසායනාගාරයේදී හා ලංකා විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික පර්යේෂණ ආයතනයේදී (CISIR) සිදු කිරීම
  • ඉන් අනතුරුව ජාතික ප්‍රමිති සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දත්ත සැපයීමේ අරමුණ ඇතිව ල.ප්‍ර.කා. හි රසායනාගාරයක් ස්ථාපනය කිරීම. කොළඹ වොක්ෂෝල් වීදියේ පිහිටි රසායනාගාරයේදී මෙකළ සිදු කළ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම වූයේ, ආහාර, රසායනික නිෂ්පාදන හා ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම විය.
  • කාර්යාංශය විසින් සකස් කරන ලද මෙට්‍රික් ක්‍රමයට හැරවීම පිළිබඳ වාර්තාවේ නිර්දේශ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මෙට්‍රික් ක්‍රමයට පරිවර්තනය වීම සඳහා ජාතික මෙට්‍රික් ක්‍රමයට හැරවීමේ මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමට නියෝගයක් නිකුත් කරන ලදී.

1971

ප්‍රමිතිකරණ සලකුණු ක්‍රමය පාලනය කරන රෙගුලාසි සකස් කර අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන ලදී. ආරක්ෂිත රේසර් තල සහ ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති තහඩු සඳහා ප්‍රමිති අනිවාර්ය කරන ලදී.

1972

ශ්‍රී ලංකාව මෙට්‍රික් ක්‍රමයට හැරවීම පිළිබඳ වාර්තාව ජාතික මෙට්‍රික් ක්‍රමයට හැරවීමේ මණ්ඩලය විසින් ල.ප්‍ර.කා. සාඩම්බර සහභාගිත්වය ඇතිව එවකට සිටි කර්මාන්ත හා විද්‍යාත්මක කටයුතු අමාත්‍යවරයාට පිළිගන්වන ලදී. වාර්තාව සකස් කර අවසන් පිටපත නිම කරන ලද්දේ ල.ප්‍ර.කා. විසිනි. පැරීසියේදී පවත්වන ලද දුම්කොළ නිෂ්පාදන පිළිබඳ ISO/TC 126 හමුවට ල.ප්‍ර.කා. සහභාගි විය.

1973

මධ්‍යම කළමනාකාරිත්ව මට්ටමේ පිරිස් වෙනුවෙන් කාර්මික ප්‍රමිතිකරණය හා තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ පළමුවැනි පුහුණු වැඩසටහන පවත්වමින් ල.ප්‍ර.කා. පුහුණු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කළේය. කාර්මික ක්ෂේත්‍රයෙන් සහභාගි වූවන් විසි එක්දෙනෙකු සමග තත්ත්වය, ප්‍රමිතිකරණය සහ සංඛ්‍යානමය ක්‍රම වලට සම්බන්ධ මාතෘකා සාකච්ඡා කෙරිණි.

1974

පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ගණනාවකට ප්‍රමිති අනිවාර්ය කරන ලද පූර්ව අපනයන පරීක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීම. පරීක්ෂා කරන ලද පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය වූයේ කොකෝවා ඇට, කළු ගම්මිරිස් ඇට, සාදික්කා සහ වසාවාසි, කරදමුංගු සහ කරාබුනැටි ය. මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී  මධ්‍යම සහතික කිරීමේ බලධරයා ලෙස කාර්යාංශය පිළිගන්නා ලදී. පූර්ව අපනයන පරීක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ සාගර නිෂ්පාදන පිරිසැකසුම සඳහා ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම. ජා.ප්‍ර.ස. හි මධ්‍යම ලේකම් කාර්යාලයේ තාක්ෂණික සම්බන්ධීකරණ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය එන්. එම්. චොප්රා මහතාට සත්කාරක ආයතනය ලෙස ල.ප්‍ර.කා. ක්‍රියා කළේය. ඔහුගේ සංචාරයේ අරමුණ වූයේ සංවර්ධනය වන රටවල ප්‍රමිතිකරණය සතු කාර්යභාරය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමයි. ඔහුගේ සංචාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, හැකි සැම විටකම ජා.ප්‍ර.ස. හි ප්‍රමිති සහ අනෙකුත් ජාතික ප්‍රමිති ආදේශ කිරීමේ සක්‍රියව කටයුතු කිරීමට ල.ප්‍ර.කා. හි උපදේශක සභාව තීරණයකළේය. කාර්යාංශයේ රසායනාගාර සේවා අංශයේ ක්‍රියාකාරකම් ව්‍යාප්ත වීමත් සමග එය වැල්ලවත්තේ පිහිටි වඩා ඉඩකඩ සහිත ස්ථානයකට ගෙන යන ලදී.
සුළු කෘෂිකාර්මික භෝග හා ආහාර වර්ග වලට අදාලව තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයක් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පවත්වන ලදී. ඉන්දියාවේ නවදිල්ලියේ පැවති උත්තේජක ආහාර ISO/TC 34 (SS/5) කුළුබඩු හා තුනපහ පිළිබඳ අනු කමිටු රැස්වීමේදී ල.ප්‍ර.කා. නියෝජනය විය.
කාර්යාංශයේ ක්‍රියාකාරකම් කාර්යක්ෂමව හා මනාව සංවිධානය කිරීම පිණිස ල.ප්‍ර.කා. හි නාමය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ලෙස වෙනස් කළ යුතු බව කාර්යාංශයෙහි උපදේශක සභාව කර්මාන්ත හා විද්‍යා කටයුතු අමාත්‍යවරයාට නිර්දේශ කළේය.
තාක්ෂණික මට්ටමින් කාර්මික ප්‍රමිතිකරණය හා තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ ප්‍රථම වැඩසටහන

1975

සාගර නිෂ්පාදන පූර්ව අපනයන පරීක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ ඉස්සන් හා පොකිරිස්සන් පිරිසැකසුම් කිරීමේ ආයතන තුනක් ලියාපදිංචි කිරීම.
කොකෝවා ඇට‍ සහ කරදමුංගු ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ප්‍රථම වැඩමුළුව

1976

තල ඇට අනිවාර්ය පූර්ව අපනයන පරීක්ෂණ වැඩසටහන යටතට ගෙන එනු ලැබීම

1977

චොකොස්ලෝවැකියාවේදී පැවති රබර් හා නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් වූ ජා.ප්‍ර.ස. හි ISO/TC 45 හමුවට කාර්යාංශය සහභාගි විය. ජා.ප්‍ර.ස. හි තොරතුරු ජාල (ISONET) සම්මන්ත්‍රණයේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය විය.

1978

ල.ප්‍ර.කා. ප්‍රථම වතාවට කුළුබඩු හා තුනපහ පිළිබඳව කොළඹ පැවති ජා.ප්‍ර.ස. හි කාරක සභා හමු දෙකක් (ISO/TC 34 – SC7 SC8) වෙනුවෙන් සත්කාරක ආයතනය ලෙස ක්‍රියා කළේය.

1979

එවකට ජා.ප්‍ර.සං. හි මහ ලේකම්, ඔලේ ස්ටුයුරෙන් මහතා සාදරයෙන් පිළිගැනීමේ භාග්‍යය ල.ප්‍ර.කා. ට හිමි විය.

1980

කාර්යාංශයේ මුද්‍රණ අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම පිණිස මුද්‍රණ ඒකකය ස්ථාපනය කරන ලද අතර ප්‍රචාරක  කටයුතු ද මෙම ඒකකය යටතට ගෙන එන ලදී.

1981
ඇ.එ.ජ. හි M/S අන්ඩරයිටර් ලැබොරටරීස් විසින්, ශ්‍රී ලංකාවේදී UL ලකුණ භාවිතා කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ පිළිගත් පිරික්සීමේ හා සෝදිසි කිරීමේ නියෝජිත ආයතනය ලෙස කාර්යාංශ රසායානාගාරය පත් කිරීම. රසායනාගාරයේ උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා නඩත්තු ඒකකයක් පිහිටුවීම.
ජා.ප්‍ර.සං. අනුග්‍රාහකයා වූ ප්‍රමිතිකරණය හා තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ කලාපීය සම්මන්ත්‍රණය වෙනුවෙන් කාර්යාංශය සත්කාරක ලෙස කටයුතු කළේය. පාරිභෝගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ සඟරාව වන ‘පාරිභෝගික පුවත්’ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානය නියෝජනය කළ තත්ත්ව පිළිබඳ ජපන් විශේෂඥයන් දෙදෙනෙකුගේ මඟපෙන්වීම යටතේ කාර්යාංශය ජාතික තත්ත්ව ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපාරයක් දියත් කළේය.
අධ්‍යාපන හා පුහුණු ඒකකයක් පිහිටුවීම හා කොළඹ 7 විජේරාම මාවතේ විද්‍යා මන්දිරයේ නව පරිශ්‍රයට කාර්යාංශය ගෙන යාම.
අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යාපනඥයන් සඳහා පාරිභෝගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ වැඩමුළුව

 

1982
ගිණිකොණ දිග ආසියාවේ මත්ස්‍ය පිරිසැකසුම් තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ කලාපීය ආයතනයෙහි (INFOFISH) සහාය ඇතිව ඉස්සන් පිරිසැකසුම් කිරීමේදී තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ ප්‍රථම වැඩමුළුව
එ.ජ. ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලන ආයතනයේ  හා ඒකාබද්ධව මුහුදු ආහාරවල ඉන්ද්‍රිය විභාග තත්ත්ව තක්සේරුව පිළිබඳ වැඩමුළුව. තත්ත්ව වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ  ප්‍රථම උපදේශක පැවරුම ල.ප්‍ර.කා. විසින් භාර ගනු ලැබීම.
UNIDO / SIDA සහ ස්වීඩනයේ ඇලිරාටි පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අනුග්‍රාහකත්වය යටතේ පවත්වන ලද කර්මාන්ත සඳහා තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන
1983
දකුණු ආසියාවේ මත්ස්‍ය පිරිසැකසුම් තත්ත්ව පාලන කලාපීය ආයතනයේ (INFOFISH) සහාය ඇතිව පවත්වන ලද ඉස්සන් පිරිසැකසුම් කිරීමේ තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ ප්‍රථම වැඩමුළුව එ.ජ. ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලන ආයතනය හා ඒකාබද්ධව මුහුදු ආහාරවල ඉන්ද්‍රිය විභාග තත්ත්ව තක්සේරුව පිළිබඳ වැඩමුළුව තත්ත්ව වැඩි දියුණු කිරීම් පිළිබඳ ප්‍රථම උපදේශක පැවරුම ල.ප්‍ර.කා. විසින් භාර ගනු ලැබීම
UNIDO/SIDA සහ ස්වීඩනයේ ඇලිරාටි පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අනුග්‍රාහකත්වය යටතේ පවත්වන ලද කර්මාන්ත සඳහා තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන
1984
ආයතනයේ ක්‍රියාකාරකම්වල විෂය ක්ෂේත්‍රය හා බලතල පුළුල් කිරීම උදෙසා 1984 අංක 6 දරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතන පනත මගින් 1964 අංක 38 දරන ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශ පනත අහෝසි කරන ලදී.
රසායනාගාරයේ රෙදිපිළි පරීක්ෂා කිරීමේ ඒකකය අනුමත පරීක්ෂණ රසායනාගාරයක් ලෙස ජාත්‍යන්තර වූල් ලේකම් කාර්යාලය (IWS) විසින් පිළිගනු ලැබීම.
1986
ලිහිල් කරන ලද ආනයන ප්‍රතිපත්ති යටතේ වෙළඳපොලට හඳුන්වා දෙන ලද ආනයනික නිෂ්පාදනවල තත්ත්ව සහතික කිරීම සඳහා ආනයන පරීක්ෂණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ආවරණය කෙරෙන භාණ්ඩ වූයේ ටින් කරන ලද මාළු, උකුකිරි, පළතුරු කෝඩියල් / සාන්ද්‍ර යුෂ / පිළිගැන්වීමට සූදානම් කරන ලද  බීම, ස්විච්, සොකට් අවුට්ලට් හා ප්ලග්, ලාම්පුරඳවන ආධාරක, විදුලි බල්බ හා හොට්ප්ලේට්ය.
ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ ඉල්ලීම අනුව පොහොර ආනයනයන්හි තත්ත්ව පරීක්ෂා කිරීම ඇරඹිණි.

 

1987
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ සංකල්පය ජනප්‍රිය කරවීම සඳහා උසස් පෙළ වාණිජ විෂය ධාරාවෙන් ඉගෙනුම ලබන සිසුන් ආසන්න වශයෙන් 25,000 ක් පමණ ඇතුළත් කර ගනිමින් පාසල්වලට පාරිභෝගික අධ්‍යාපන කව හඳුන්වා දීම.
පාරිභෝගික අධ්‍යාපන කව වල සාමාජිකයන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් අන්තර් පාඨශාලීය අත්පොත් තරඟයක් පවත්වන ලදී.
මිනුම් උපකරණ ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා පහසුකම් සහිතව රසායනාගාරයේ ක්‍රමාංකන ඒකකයක් පිහිටුවීම මගින් ශ්‍රී ලං ප්‍ර  කර්මාන්ත සඳහා වන එහි සේවාවන් ව්‍යාප්ත කළේය.

පුවත් සහ සිද්ධීන්

  • 1
  • 2
New Sri Lanka Standards Catalogue This content is only available in English    The new  Sri Lanka Standards Catalogue has been published and is available for sale at the SL... Read more
National Quality Awards-2015 This content is only available in English    Congratulations to award winners ! National Quality Awards-2015WINNERS Service - Large Cate... Read more

© ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි
17 වික්ටෝරියා ස්ථානය, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08.

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය