Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

කාර්ය සැලැස්ම -2011

රසායනික හා රූපවලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය අංශය

නව ප්‍රමිති :

 • ගෘහස්ත අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා පිළිවෙත් සංග්‍රහය
 • කර්මාන්ත වල කාබන් පියසටහන අඩු කිරීම සඳහා පිළිවෙත් සංග්‍රහය
 • ආහාර කර්මාන්තය සඳහා භාවිතා කෙරෙන පොලිමර් ද්‍රව්‍ය සඳහා පිරිවිතර
 • කඩදාසි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා පිළිවෙත් සංග්‍රහය
 • සිමෙන්ති ඇසුරුම් කිරීම සදහා පිරිවිතර
 • ආහාර බඳුන් වල යොදන ලැකර් / වාර්නිෂ් සඳහා පිරිවිතර
 • ආහාර ඇසුරුම් කිරීමට යොදා ගන්නා පොලිමර් පටල සඳහා පිරිවිතර
 • හිසකෙස් වල ගල්වන වර්ණක සඳහා පිරිවිතර
 • හිසකෙස් වල ගල්වන ජෙල් සඳහා පිරිවිතර
 • වාතය සුවඳවත් කරවන විසුරුම් ද්‍රව්‍ය සඳහා පිරිවිතර
 • මුහුදට අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහ බැහැර කරන ස්ථාන සඳහා පිරිවිතර
 • වාරි ජල සැපයුම් සඳහා හෝ ජල වගුවෙහි අඩුව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ප්‍රතිකාර කරන ලද ජලය (කාර්මික / ගෘහස්ත) ගොඩබිමට බැහැර කිරීම සදහා පැවතිය හැකි දූෂක මට්ටම්
 • ගෘහස්ථ අප ජලය (කළු / අළු දෙවර්ගයම) බැහැර කිරීම සඳහා පිරිවිතර
 • මදුරුවන් පලවා හරින ද්‍රව්‍ය සඳහා පිරිවිතර
 • තීන්ත වර්ග හා පොදු කාර්යයන් සඳහා ඛණිජමය ද්‍රාවක සඳහා පිරිවිතර
 • දුනු සහිත මෙට්ට සඳහා පිරිවිතර

සංශෝධන:

 • SLS 472 ළදරුවන්ට දියර පෙවීමට ගන්නා වීදුරු බෝතල් සඳහා පිරිවිතර
 • ප්ලාස්ටික් භාජනවල ඇසිරීම සඳහා SLS 206 කේතය
 • CS 3 කඩදාසි ප්‍රමාණය
 • ඇමෝනියම් සල්ෆේට් සඳහා පිරිවිතර

සමාලෝචන :

 • ආහාර ස්පර්ශක යෙදවුම් සඳහා ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය භාවිතය සඳහා කේත (1 කොටසේ සිට 7 කොටස දක්වා)
 • රෙදි සේදීමේදී යොදන නිල්
 • හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය
 • ජලීය හුණු
 • සල්ෆියුරික් අම්ලය
 • බර ලෝහ නියැදීම
 • රබර් පටි
 • ඇලුමිනියම් ෆොස්පේට් සඳහා පිරිවිතර
 • ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් සඳහා පිරිවිතර
 • ඇමෝනියම් පොස්පේට් සඳහා පිරිවිතර
 • කීසරයිට් සඳහා පිරිවිතර
 • පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් සඳහා පිරිවිතර
 • පොටෑසියම් සල්ෆේට් සඳහා පිරිවිතර
 • රොක් ෆොස්පේට් සඳහා පිරිවිතර
 • සින්ක් සල්ෆේට් සඳහා පිරිවිතර
 • දෘඪ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ප්‍රවාහන ඇසුරුම්
 • පොල්කටු අඟුරු සඳහා පිරිවිතර
 • ද්‍රාවණය කරන ලද ඇසිටිලින් සඳහා පිරිවිතර
 • රූටයිල් සඳහා පිරිවිතර
 • ඉල්මනයිට් සඳහා පිරිවිතර
 • සෝඩියම් කාබනේට් සඳහා පිරිවිතර
 • කඩදාසි හා බෝඩ් නියැදීම් ක්‍රම
 • ළදරුවන්ගේ දියර පොවන බෝතල් හා උරවන සූප්පු සඳහා රබර් සූප්පුවලට අදාල පිරිවිතර
 • වායු මුසු කළ බීම අසුරන වීදුරු බෝතල් සඳහා පිරිවිතර
 • ස්වාභාවික රබර් කිරි පීප්ප වල ඇසුරුම සඳහා පිළිවෙත් සංග්‍රහය
 • ටොනික් පියන් සඳහා පිරිවිතර
 • වීදුරු බෝතල් සඳහා පිරිවිතර

රෙදි පිළි හා ඇඟලුම් අංශය

නව ප්‍රමිති

 • ගම් බුට් සඳහා පිරිවිතර
 • කැමුෆ්ලාෂ් රෙදි
 • ඔලිව් කොළ පැහැති කලිසම්රෙදි
 • කැන්වස් රෙදි (ටාර්පෝලින්)
 • ළදරු ඩයපර්
 • ජීවිතාරක්ෂක කබා සදහා පිරිවිතර
 • ළදරු නැපි හා නැපි රෙදි
 • ළදරු නැපි තුවා
 • පාසැල් බෑග් සඳහා පිරිවිතර

ප්‍රතිශෝධන

 • SLS 90 :1986(2002) කපු පොප්ලින් වර්ග
 • SLS 336 :1974 රැලි වැටීමෙන් වූල් රෙදි ‍නිර්ණ කිරීම සඳහා ක්‍රම ටැග් කරන ලද බූට් හා සපත්තු ලේස් සඳහා පිරිවිතර
 • SLS 757:1993 කටින ලද පොලියෙස්ටර් මහන නූල්
 • අවශෝෂක කපු ගෝස් රෙදි සඳහා පිරිවිතර
 • SLS 333:1974 කපු ඩ්‍රිල් වර්ග
 • SLS 400:1976 නයිලෝන් ඇදෙන මේස්
 • SLS 693 :1985 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ධජය සඳහා පිරිවිතර
 • SLS 112:1993 කපු මහන නූල් සඳහා පිරිවිතර
 • රබර් අඩි සහිත කැන්වස් සපත්තු සඳහා පිරිවිතර

සමාලෝචන

 • ඇසුරුම් වලින් නූල් වල තනි කොන් බිඳුම් බලය හා බිඳීමේදී දික් ගැස්සීම තීරණය කිරීම SLS 22:1995
 • කෙඳි මිශ්‍රණ ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය කිරීමට පෙර කෙඳි නොවන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රම SLS 25: 1981
 • වියන ලද හෝ ගොතන ලද රෙදි වල දිග ඒකකයකට හා ක්ෂේත්‍රඵල ඒකකයකට ස්කන්ධය තීරණය කිරීමේ ක්‍රමය SLS 42:1982 (2001)
 • අළු පැහැති හා නිමහම් කරන ලද කපු රෙදිපිළි වල අතුල්ලා සේදීමේදී ක්ෂය වීම තීරණය කිරීමේ ක්‍රමය SLS 87: 1999
 • විස්කෝස්, රේයෝන්. ඇසිටේට් නූල් හා රෙදි වල ජෙලටින් හා තෙල් ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමේ ක්‍රමය SLS 174:1972(2002)
 • මාළු දැල් සඳහා වන දැල් සාදන නූල් කැඩීමට යෙදිය යුතු බර හා එම නූල් ගැට කැඩීමට යෙදිය යුතු බර තීරණය කිරීමේ ක්‍රමය SLS 271:1974 (2003)
 • තඹ සහිත ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ ද්‍රාවනයෙහි කපු, රේයෝන් හා සෙලියුලේස් ඇසිටේට් වල දියාරුබව තීරණය කිරීමේ ක්‍රමය SLS 288:2000
 • කපු කෙඳිවල මයික්‍රොනේය අගය තීරණය කිරීමේ ක්‍රමය SLS 459 : 1979 (2003)
 • ඇඳුම් මැසීමට ගන්නා මුද්‍රිත ක පු රෙදි SLS 480 : 1980 (2003)
 • සරල වියමන් සහිත කපු කමිස රෙදි (අත්යන්ත්‍ර) SLS 766 : 1986 (2001)
 • පාවහන් කර්මාන්තය සඳහා පොලිමයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ (පී.වී.සී.) ආවරණිත වියූ කෙඳි SLS 795 - 4 වැනි කොටස (2002)
 • හම් - හමුදා බූට් සපත්තු SLS 1176 : 1998

 

ආහාර නිෂ්පාදිත

නව ප්‍රමිති

 • එළවළු මේද තැවරුම් හා මිශ්‍රකළ තැවරුම්
 • කිරි මේද තැවරුම්
 • ආහාර වර්ණක සැකසුම්
 • රා
 • ඉස්සන්ගේ කෑම
 • කිරි මේද තැවරුම්
 • එළවළු මේද තැවරුම් හා මිශ්‍රකළ පැවරුම්
 • අයිසිං සීනි
 • ආහාර වර්ණක සැකසුම්
 • රා
 • ඉස්සන්ගේ කෑම
 • කුකුල් කෑම සඳහා පිළිවෙත් සංග්‍රහය

ප්‍රතිශෝධන

 • කපාපු පොල්‍ (SLS 98)
 • බේකිං පවුඩර් (SLS 230)
 • උකු කිරි (SLS 179)
 • කුරුඳු කොළ තෙල් (CS 184)
 • කුරුඳු පොතු තෙල් (CS 185)
 • ජෑම්, ජෙලි, මාම‍ලේඩ් හා දෝසි වර්ග (SLS 265)
 • මස් හා මස් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමය (SLS 384)
 • මස් හා මස් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමය (SLS 396)
 • පානීය ජලය (SLS 614, 1 හා 2 කොටස්)
 • මාජරින්
 • චොක්ලට් වර්ග (SLS 326)
 • ටින් කළ මාළු (SLS 591)
 • ආහාරයට ගන්නා සාමාන්‍ය ලුණු (SLS 79)
 • සියුම් කුඩු ආකාර මේස ලුණු (SLS 80)
 • ගිතෙල් (බටර් තෙල්) (SLS 340)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග - කාර්මොසින් (SLS 437)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග (SLS 439)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග රතු (ෆාස්ට් රෙඩ් ඊ) (SLS 565)
 • ආහාරවලට එක් කරන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග FCF (SLS 593) කහ (සන්සෙට් යෙ‍ලෝ)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග එරි‍ත්‍රොසින් BS (SLS 594)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග ටාට්‍රසීන් (SLS 649)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග දීප්තිමත් නිල් (බ්‍රිලියන්ට් බ්ලූ FCF) (SLS 940)(SLS 940)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග - ඉන්ඩිගෝ කාර්මයින් (SLS 941)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග කොළ (ග්‍රීන් S ) (SLS 942)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග කොළ (ග්‍රීන් FCF) (SLS 966)
 • පළතුරු යුෂ හා නිස්සාර වල ඛණිජ අපද්‍රව්‍ය තීරණය කිරීම (SLS 327)
 • පළතුරු යුෂ හා නිස්සාර වල පීඑච් අගය තීරණය කිරීම (SLS 328)
 • මස් හා මස් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂා කිරිමේ ක්‍රම - පී එච් අගය තීරණය කිරීම (SLS 329)
 • මස් හා මස් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම - ඈෂ් තීරණය කිරීම (SLS 331)
 • පළතුරු යුෂ හා නිස්සාරවල ඇති, හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙහි දිය නොවන ඈෂ් තීරණය කිරීම (SLS 346)
 • පළතුරු යුෂ හා නිස්සාරවල ඇති ජලයේ දිය නොවන ඝන ද්‍රව්‍ය වල අගය තීරණය කිරීම (SLS 357)
 • පලතුරු යුෂ හා නිස්සාර වල එතනෝල් අගය තීරණය කිරීම (SLS 358)
 • තලතෙල් (SLS 231)
 • කාබන්ඩයොක්සයිඩ් කවන ලද පාන වර්ග (SLS 183)
 • කිරි එක් කරන ලද බීම වර්ග (SLS 917)

ප්‍රතිශෝධන

 • කපාපු පොල්‍ (SLS 98)
 • උකු කිරි (SLS 179)
 • චොක්ලට් වර්ග (SLS 326)
 • පානීය ජලය (SLS 614, 1 හා 2 කොටස්)
 • මාජරින් (SLS 277
 • ටින් කළ මාළු (SLS 591)
 • ගිතෙල් (බටර් තෙල්) (SLS 340)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග - කාර්මොසින් (SLS 437)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග (SLS 439)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග රතු (ෆාස්ට් රෙඩ් ඊ) (SLS 565)
 • ආහාරවලට එක් කරන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග FCF (SLS 593)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග එරි‍ත්‍රොසින් BS (SLS 594)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග ටාට්‍රසීන් (SLS 649)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග දීප්තිමත් නිල් (බ්‍රිලියන්ට් බ්ලූ FCF) (SLS 940)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග - ඉන්ඩිගෝ කාර්මයින් (SLS 941)
 • ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය - වර්ණක වර්ග කොළ (ග්‍රීන් FCF) (SLS 966)
 • පස්තා නිෂ්පාදිත (SLS 420)
 • මීපැණි (SLS 464)
 • අමු හා සකස් කරන ලද කිරි (SLS 181)
 • බේකරි මේද (SLS 1102)
 • බේකිං පවුඩර් (SLS 230)
 • කුරුඳු කොළ තෙල් (CS 184)
 • කුරුඳු පොතු තෙල් (CS 185)
 • ජෑම්, ජෙලි, මාම‍ලේඩ් හා දෝසි වර්ග (SLS 265)
 • මස් හා මස් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමය (SLS 384)
 • මස් හා මස් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමය (SLS 396)
 • ආහාරයට ගන්නා සාමාන්‍ය ලුණු (SLS 79)
 • සියුම් කුඩු ආකාර මේස ලුණු (SLS 80)
 • පළතුරු යුෂ හා නිස්සාර වල ඛණිජ අපද්‍රව්‍ය තීරණය කිරීම (SLS 327)
 • පළතුරු යුෂ හා නිස්සාර වල පීඑච් අගය තීරණය කිරීම (SLS 328)
 • තලතෙල් (SLS 231)
 • සෝයා බෝංචි තෙල් (SLS 293)
 • පාම් තෙල් (SLS 720)
 • පාම් මඳ තෙල් (SLS 862)
 • බඩඉරිඟු තෙල් (SLS 905)
 • සූරියකාන්ත ඇට තෙල් (SLS 946)
 • රටකජු තෙල් (SLS 947)
 • පාම් සටෙයරින් (SLS 960
 • පාම් ඔලෙයින් (SLS 961)
 • මස් හා මස් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂා කිරිමේ ක්‍රම - පී එච් අගය තීරණය කිරීම (SLS 329)
 • මස් හා මස් නිෂ්පාදිත පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම - ඈෂ් තීරණය කිරීම (SLS 331)
 • පළතුරු යුෂ හා නිස්සාරවල ඇති, හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙහි දිය නොවන ඈෂ් තීරණය කිරීම පළතුරු යුෂ හා නිස්සාරවල ඇති ජලයේ දිය නොවන ඝන ද්‍රව්‍ය වල අගය තීරණය කිරීම (SLS 357)
 • පලතුරු යුෂ හා නිස්සාර වල එතනෝල් අගය තීරණය කිරීම (SLS 358)
 • තලතෙල් (SLS 231)
 • කිරි එක් කරන ලද බීම වර්ග (SLS 917)

සමාලෝචන

 • ක්ෂණික තේ (SLS 401)
 • ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ ක්‍රම (SLS 516)

 

පුවත් සහ සිද්ධීන්

 • 1
 • 2
New Sri Lanka Standards Catalogue This content is only available in English    The new  Sri Lanka Standards Catalogue has been published and is available for sale at the SL... Read more
National Quality Awards-2015 This content is only available in English    Congratulations to award winners ! National Quality Awards-2015WINNERS Service - Large Cate... Read more

© ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි
17 වික්ටෝරියා ස්ථානය, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08.

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය