govlk

2022-11-23 දින ලංකාදීප පුවත්පතේ “ප්‍රමිති සහතිකය නෑ : රේගු පරීක්ෂා නෑ : කන්ටේනර් ලක්ෂ 44 ක ටින් මාලු කාලා” යන ශීර්ෂය සහතිකව පලවූ ලිපිය සම්බන්ධවයි

CanFish Statement 2022